Uzaktan Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve En İyi Uygulamalar

 

Uzaktan eğitim süreci, özellikle pandemi döneminde insanların değerlendirme alanına giren ve yaygınlık kazanarak öğrenme sürecinin efektif hale getirilmesi için daha da geliştirilmesi amaçlanan bir öğrenme biçimidir. Geleneksel tarz eğitimin dışında uzaktan eğitim, geliştirilen teknolojiler ile birlikte daha işlevsel bir boyut kazandı. Eğitimin birçok yönünün online platformlara taşınması, uzaktan eğitime yönelik yeni yaklaşımların ve uygulamaların da hızlanmasını beraberinde getirdi. Uzaktan eğitimde yenilikçi yaklaşımlar için en iyi uygulamaları bu içerikte anlatırken, başlıklar halinde inceleyerek her birinin bu süreçteki öneminden bahsediyor olacağız.

 

Esnek Programlama 

 

Esnek programlama ile uzaktan eğitimde kişiselleştirilmiş eğitim modelleri devreye sokulabilir. Bu sayede zaman, hız ve öğrenme stillerinde etkili çalışmalar gerçekleştirilir.

 

Esnek progralamanın en önemli avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

 • Bireysel öğrenme ihtiyaçlarına çözümler
 • Zaman yönetimi
 • Stresin eğitimde azaltılması

 

Bireysel öğrenme ihtiyaçlarına esnek programlama çözümleri ile eğitim sürecinde hız kazandırılır ve bu sayede öğrenciler için daha etkili bir süreç inşa edilir.

Öğrenciler zaman yönetimi avantajı ile birlikte diğer sorumluluk alanlarının bilincinde olur.

Sıkı zaman çizelgeleri yerine baskı olmaksızın öğrenme sürecine odaklanabilirler.

 

Bu sürecin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde sıralayabiliriz;

 Net iletişim ile esnek programlama uygulamalarının başarısı için öğrencilerden neyin beklendiğine dair ve hangi materyallere ihtiyaç duyulduğu gibi gerekli unsurlardan net bilgi alınması.

 

Teknolojik destek ile online sınavlar ve özelleştirilmiş öğrenme yolları oluşturulabilir. Bu sayede motivasyon unsurunun öğrenciler için hayata geçirilmesi sağlanır. Teknolojik altyapı ile bu durumun sürdürülebilirliği sağlanır.

 

Esnek programlama bu kapsamda önemlidir. Öğrencilere öğrenme süreçleri için kendi ihtiyaçları doğrultusunda çizelgeler oluşturulmasına imkan verir. Bu yaklaşımın başarılı olması için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sorumluluklarının yerine getirilmesi sağlanır. 

 

Oyunlaştırma

 

Günümüzde insanın hayat akışına etki eden her şey için oyunlaştırma kavramı önem kazanmaktadır. Bunlardan biri de uzaktan eğitim uygulamalarının daha keyifli ve motivasyon unsurunu teşvik edici unsur haline getirilmesi için uygulanma biçimi olarak oyunlaştırmanın hayata geçirilmesidir.

 

Eğitimin eğlenceli hale getirilmesi için istenen davranışların teşviki sağlanır. Bu durumun avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

 • Motivasyon unsurunun sağlanması
 • Gerçek hayat becerilerinin uygulanması
 • Anında geri bildirim mekanizması

 

Öğrencilerin motivasyon unsurlarını uzaktan eğitim sürecinin oyunlaştırarak hayata sokulması, öğrenme sürecini, problem çözme yeteneğini ve stratejik düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi ile sağlanır. Bununla birlikte uzaktan eğitim için anında geri bildirim sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi, öngörülebilir sorunların çözümü içinde önemlidir. Ve gelenksel öğrenme süreçlerinin dışında bu durumun dijital kanallar vasıtasıyla sağlanması, eğitim sürecinin daha etkili bir hal almasını sağlar.

 

Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik

 

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojisinin, son zamanlarda uzaktan eğitim modelleri için uygunlanması, öğrencilere sınıf ortamında hissettirilmeleri ve zenginleştirilmiş eğitim modelleri ile sürükleyici öğrenme deneyimlerinin sunulması için daha da önemli hale geldi.

 

Sanal gerçeklik, kullanıcının tamamen yapay zeka ortama aktarıldığı, gerçek dünyadan izole edildiği bir teknolojidir. Arttırılmış gerçeklik ise, dijital bilgilerin ve görsellerin eklenmesiyle oluşturulan bir deneyim alanıdır. 

 

Öğrenme sürecinde avantajları ise;

 

Sürükleyici öğrenme

Karmaşık konuların daha anlaşılır hale getirilmesi

Güvenli pratik alanlarının yaratılması

 

Bu avantajlar ile öğrenme süreçleri teorik alandan çıkaran pratik uygulama biçimlerine daha güvenilir şekilde entegre edilebilir. Bu sayede eğitimde pratik alanda uygulanması gereken tehlike barındıran eylemlerin, arttırılmış gerçeklik ile aynı deneyim ile güvenli şekilde hayat bulması sağlanır. 

 

Uygulama alanları ise şöyle sıralanabilir;

 

 • Sanal Geziler
 • Tarihsel olayları canlandırma
 • Anatomik ve Biyolojik Modeller
 • Mekanik ve Mühendislik Simüslayonları

 

Tüm maddelerin sanal ve arttılmış gerçeklik ile hayata sokulması, zaman, mekan ve enerji tasarrufu sağlarken, aynı zamanda eğitimde pratik uygulamaların arttırılmasına da olanak tanır. Özellikle bu sayede kişiselleştirilmiş eğitim modellerinin uygulanması da sağlanır.

 

Dijital Değerlendirme Uygulamaları

 

Dijital değerlendirme uygulamaları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için çevrimiçi bir ortamda değerlendirilmesini sağlar. Bu araçlar ile geleneksel sınav ve testlere dijital bir alternatif sunmanın dışında, geri bildirim mekanizmalarının öğrenci ilerlemesinde devreye sokulması ile bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlanır.

 

Bu değerlendirme uygulamalarına örnekleri sıralayacak olursak;

 

 • Quizlet
 • Google Formlar
 • Kahoot!

 

Bu uygulamalar ile değerlendirme formları oluşturularak öğrenciler için kişiselleştirilmiş eğitim materyallerinin uygulanması sağlanır. Geri bildirim ve değerlendirme için de önemli olan bu araçlar sayesinde eğitim modelleri için daha etkili çözümler oluşturulur. Öğrencilerden elde edilen veri kümeleri ile birlikte bu durumun sürdürülebilirliği sağlanırken, eğitimde yenilikçi yaklaşımların uygulanması için bir ortamda sağlanır.

 

Bu uygulamaların uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar;

 

 • Gizlilik ve güvenlik
 • Erişilebilirlik
 • Teknik sorunlara hazır olmak

 

Dijital değerlendirme uygulamaları ile birlikte, eğitimde teknolojik dönüşüm parçası olarak öne çıkan dinamik eğitim yaklaşımının hayata geçirilmesi amaçlanır. Öğrencilerin öğrenme süreçleri kolaylaşırken süreci daha iyi anlamaları için ortamda oluşturulur.

 

Video İçerikler

 

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyiminin eğitimde yenilkçi modeller ile sağlanmasını sağlayan diğer önemli bir materyal de video içeriklerdir. Sürükleyici öğrenme becerileri ve katılımın teşviki için önemlidir. Derinlemesine katılım imkanı tanıyarak öğrencilerin eğitim süreçlerini daha da kolaylaştırır. 

 

Sosyal Öğrenme Platformları

 

Sosyal öğrenme platformları, kullanıcıların bir araya gelip bilgi ve beceri paylaşımında bulunmasını sağlayan platformlardır. Etkileşimli öğrenme süreci için işlevsel araçlar olarak tanımlanabilir. Bu platformlar öğrenme sürecini topluluk odaklı ve katılımı esas alarak uygulamaya koyması ile etkili hale getirir. Öğrenmeyi bu sayede teşvik eder. 

 

En önemli uygulama alanı ise bu süreci oyunlaştırması olarak tanımlanabilir. Bu uygulamalara örnekler ise;

 

 • Edmodo
 • Coursera 
 • Khan Academy
 • Udemy
 • FutureLearn

 

gibi uygulamalar gösterilebilir.

 

Sosyal öğrenme platformlarının bireylere sağladığı avantajları ise;

 

Birlikte çalışma ortamının oluşturulması ile beceri kazanma fırsatını ortaya çıkartması, gerçek zamanlı bildirim vermesi gibi temel ve önemli etkenle sağlaması olarak açıklanabilir.

 

Sosyal öğrenme platformları, öğrenme deneyimini topluluk esaslı bir yaklaşımla hedef alırken, öğrencilere bilgi ve beceri kazanımları için sosyal beceriler kazandırmayı amaçlar.