Çalışma alanlarında verimin ve başarının yüksek olmasının birçok faktöre bağlı olduğu bilinir. Bu açıdan önemli olan kavramlardan biri de kurum kültürü olmaktadır. Kurum kültürü, herhangi bir işletme, kurum ya da kuruluştaki yapının yer aldığı ve barındırdığı tüm değerleri, inançları ve alışkanlıkları kapsar. Dolayısıyla bir kurumda çalışmakta olan kişilerin davranışlarını belirlemede etkili olan faktörler, inançlar, tutum ve davranışların tümü de kurum kültürünü oluşturur.

Kurum Kültüründe Önemli Olan Unsurlar Nelerdir?

Önemli ölçüde özen gösterilmesi gereken kurum kültürü oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birçok farklı unsur bulunur. Kurum kültürü tanımı da gösterdiği gibi herhangi bir kurumda yer alan birçok faktör, kurum kültürünü belirlemede etkilidir. Temel olarak olması gereken ve önemli bir yere sahip olan kurum kültürü unsurları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kurumun kuruluş tarihi
 • Kurumun kendi değerleri
 • Kurumun sembolleri
 • Kurumun inançları
 • Kuruma ait olan yazılı eserler
 • Kurumun örgüt yapısı
 • Kurumun gelenekleri
 • Kurumun tören günleri
 • Kurumun misyonu ve vizyonu
 • Kurumun davranış kuralları
 • Kurumun kurucuları

Temel olarak kurumlar için önemli olan unsurlar arasında yer alır. Bu da kurum kültürünün bu unsurlarla şekillendiği ve değer kazandığı gerçeğini sürdürür.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Her kurum için oldukça önemli olan kurum kültürünün oluşturulması sürecinde birçok unsura dikkat edilmelidir. Kurum kültürü oluşturulurken bu unsurlar göz önüne alınmalıdır. Kurum kültürü oluşturma süreçlerinde dikkat edilecek konulara önem vermek bu nedenle önemlidir. Kurum kültürünü oluştururken dikkat edilmesi gereken konular şöyle sıralanabilir:

 • Açık ve etkili bir iletişim dili
 • Çalışanların karar esnasında aktif olmaları
 • Çalışanların birbirleri arasındaki uyumu
 • Kurumun geleceğinin güven altında olması
 • Kurumda yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde ele alınması
 • Kurumun çalışmalarının güvence altında olması

Bu konulara önem vererek oluşturulan kurum kültürü hem etkili hem de başarılı bir yapının ortaya çıkmasını sağlar. Bu da kurum kültürü özellikleri açısından sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar ortaya çıkarır.

Kurum kültürünün ortaya çıkmasıyla birlikte hem çalışanlar hem de kurum oldukça olumlu gelişmelere sahip olur. Firmalar kurum kültürü ile çalışanları arasında motivasyon sağlarken kendi kurumlarında da yüksek başarı ve olumlu sonuçlar elde ederler.

Kurum Kültürünün Çeşitleri

Kurum kültürünün temel olarak dört ana tipi vardır. Bunlar o kurumda önemli olan ve ağır basan konulara göre belirlenen çeşitlerdir. Kurum kültürü tipleri ve kısa açıklamaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Rol kültürü: Statü ve lider en önemli etkendir. Hiyerarşik iletişim ön plandadır.
 • Güç kültürü: Güç ve politika odaklıdır. Böl ve yönet kuralı ile ilerler.
 • Görev kültürü: En önemli etken görevler ve sorumluluklardır. Başarı paylaşılır.
 • Kişi kültürü: Kişisel kimlikler önemlidir. Paylaşım düşüktür.

Kurumun işleyişi ve özellikleri, kurum kültürünün türlerini tanımlar ve sürdürür. Bir şirkette kurum kültürüne sahip olmak için önce bu unsurları benimsemek ardından da kurum kültürü eğitimi almak gerekir. Böylece kurum kültürünün istenen başarılı sonuçları vermesi ve doğru verileri sunması sağlanır. 

Kurum kültürü eğitimi, her şeyden önce çalışanların motivasyonunu ve başarısını artırır. İş yerlerine ve kuruma olan bağlılıklarının güçlenmesi, başarıların ve iş süreçlerinin olumlu şekilde yansımasına neden olur. Ayrıca, markanın değeri, firmanın avantajı, müşterilerin geri dönüşleri ve iş sonuçları da olumlu yönde etkilenir. Dolayısıyla, hem kurum hem iş süreçleri hem de çalışanların olumlu olarak etkilenmesini sağlayan bu kültür, kurumlar için büyük önem taşır.