rectangle-33

Bedirhan Güven CTO Eğitimi

Kurs Süresi

6 Hafta / 13 Ders

Eğitmen: Bedirhan Güven

Head of Engineering / Paycell

paycell-300x300
rectangle-33

NKolay, Passo ve Getir gibi uygulamaların geliştirilmesine liderlik etmiş ve şu anda Paycell’in Mobil ve Web Yazılım Geliştirme Bölüm Başkanı görevini devam ettiren Bedirhan Güven, Türkiye dahil 9 farklı ülkede kazandığı tecrübeleriyle birleştirdiği “Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi”nde, yazılım projelerinin uçtan uca başarıyla yönetilmesi için kapsamlı bir rehber ortaya koyuyor.

Bu eğitimde katılımcılar, yazılım projelerinin planlanmasından yürütülmesine, izlenmesinden tamamlanmasına kadar olan tüm süreçlere dair derinlemesine bir kavrayış edinecekler. Etkili proje planlaması ile zaman ve kaynak yönetimi tekniklerini öğrenirken, çevik ve geleneksel yazılım geliştirme metodolojileri arasındaki farkları da kapsamlı bir şekilde öğrenecekler. Ayrıca risk yönetimi, kalite güvencesi ve değişim süreçlerinin yönetimi gibi alanlarda donanım sahibi olacaklar. Katılımcılar, global ve farklı lokasyonlarda ya da uzaktan/dağıtık ekip yönetimi konusunda öğrenecekleri bilgiler ile farklı lokasyon ve kültürlerden ekipleri etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olacaklar. Böylece, yazılım projelerinde karşılaşılabilecek zorluklara karşı hazırlıklı olacak ve projelerini başarıyla yönetme yeteneği geliştirecekler.

Yazılım Projelerinin Yönetimi Eğitimi ile, yazılım projeleri yönetiminde gereken tüm temel becerileri ve stratejileri özümseyerek, kariyerinizde yeni bir döneme adım atma fırsatı bulacaksınız.

Bu eğitim ile:

 • Bu eğitim, yazılım projelerini yönetme konusunda sağlam bir temel oluşturarak, CTO olma yolunda önemli bir adım atmanızı sağlayacak. Teknoloji liderliği ve stratejik karar alma becerilerinizi geliştirerek üst düzey yönetim rolleri için gerekli yetkinlikleri kazanacaksınız.
 • Yazılım proje yönetiminin temel prensiplerini anlayacak ve proje ile operasyonlar arasındaki farkları kavrayacaksınız.
 • Yazılım projelerini diğer proje türlerinden ayıran özellikleri tanıyacak ve bu özelliklere uygun yönetim stratejileri geliştirebileceksiniz.
 • Bir yazılım projesinin başlatılmasından kapatılmasına kadar olan tüm aşamaları etkin bir şekilde yönetme becerisi kazanacaksınız.
 • Etkili proje planlama ve zaman yönetimi tekniklerini öğrenecek, projelerde kaynak tahsisini nasıl optimize edeceğinizi anlayacaksınız.
 • Potansiyel riskleri tanımlayacak, değerlendirecek ve uygun yanıt stratejileri geliştirebileceksiniz.
 • Etkili liderlik teknikleri ve takım dinamikleri konusunda bilgi sahibi olacak, motivasyon ve performans yönetimi becerilerinizi geliştireceksiniz.
 • Etkili iletişim stratejileri ve paydaş analizi tekniklerini öğrenecek, çatışma çözme ve toplantı yönetimi becerilerinizi artıracaksınız.
 • Kalite güvence süreçlerini ve test yönetimi metodolojilerini anlayacak, projelerinizde kalite standartlarını nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz.
 • Global ekip yönetimi becerisi kazanacaksınız.

Bu kurs kimler için?

E-Ticaret, Pazar Yeri Entegrasyonu, Web ve Mobil Uygulama, Ödeme Altyapısı Alanlarında Yazılım Proje Yöneticileri

Bu kurs ile bu alanlardaki projelerinizi daha başarılı bir şekilde yönetebilecek, çeşitli teknolojik zorlukların üstesinden gelebilecek ve projelerinizi daha etkin bir şekilde ölçeklendirebileceksiniz.

Teknoloji Yöneticileri ve CTO Adayları

Teknoloji sektöründe yönetici pozisyonunda olan veya CTO olmayı hedefleyen profesyoneller, bu kursla yazılım geliştirme süreçlerindeki liderlik yeteneklerini artırabilecek ve stratejik yönetim becerilerini geliştirebilecekler.

Yazılım Geliştiricileri

Kariyerlerinde yönetici pozisyonlarına geçmeyi amaçlayan yazılım geliştiriciler, bu kurs ile proje yönetimi, takım liderliği ve çatışma çözümü gibi konularda bilgi sahibi olabilecekler.

Çapraz Fonksiyonel Takım Üyeleri

Ürün yönetimi, kalite güvencesi veya operasyonel rollerde çalışan ve yazılım projelerinin daha geniş kontekstte nasıl yönetildiğini anlamak isteyen çapraz fonksiyonel takım üyeleri için bu kurs, sektörel bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olacaktır.

Kurs kimler için uygun değil?

Bu kurs üniversite öğrencileri için uygun değildir.

Bedirhan Güven

Head of Engineering / Paycell
paycell-300x300
 • 2016-2018 yılları arasında AktifBank bünyesinde Passo ve Nkolay uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığını sağlayan bir ekibin yönetimini yapmıştır.
 • 2018-2021 yılları arasından Danimarka merkezli uluslararası lojistik firması DFDS'de mobil uygulama geliştirme Ar-Ge ekibinin yöneticiliğini yapmıştır.
 • Farklı lokasyon ve kültürlerden dağıtık bir ekiple birlikte mobil uygulamalar geliştirmiştir.
 • 2021-2023 yılları arasında Getir’in Core Mobile ekibinin ve Getir mobil uygulamalarının mobil platform yöneticiliğini yapmıştır.
 • Getir’in tüm mobil süreçlerini iyileştirme ve mobil platformun gelişimi ve devamlılığında önemli bir rol oynamıştır.
 • 2023 yılı itibari ile Paycell bünyesinde Mobil ve Web yazılım geliştirme departmanının yöneticiliğini yapmaktadır.
 • Paycell mobil uygulaması, Paycell Europe ve diğer ülke uygulamaları ile birlikte, Paycell web sitesinin geliştirilmesi ve devamlılığından sorumludur.

Ders 1

– Proje yönetimi temelleri: Proje yönetiminin tanımı, amacı ve önemi. Proje ve
operasyon arasındaki farklar.
– Yazılım projelerinin özellikleri: Yazılım projelerinin benzersiz özellikleri ve diğer
proje türlerinden farkları.
– Proje yaşam döngüsü: Proje başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kapatma
aşamaları.

– SDLC fazları: Gereksinim analizi, tasarım, kodlama, test etme, dağıtım ve bakım
aşamaları.
– Yazılım geliştirme metodolojileri: Agile, Waterfall, V-Model, Spiral ve diğer
metodolojilerin karşılaştırılması.
– Proje planlaması ve zaman yönetimi: Proje planı oluşturma, görev ve süre
tahminleri, kritik yol analizi.

– Proje hedeflerinin belirlenmesi: SMART hedefler oluşturma.
– Çizelgeleme teknikleri: Gantt şeması, PERT diyagramları ve diğer çizelgeleme
araçları.
– Kaynak yönetimi: İnsan ve maddi kaynakların planlanması ve yönetimi.

– Takım dinamikleri: Takım oluşturma aşamaları, rol ve sorumluluklar.
– Etkili liderlik becerileri: Liderlik stilleri, durumsal liderlik, empati ve delegasyon.
– Motivasyon ve performans yönetimi: Motivasyon teorileri, performans değerlendirme ve geri bildirim verme.

– İletişim stratejileri: Etkili iletişim teknikleri, aktif dinleme, yazılı ve sözlü iletişim.
– Paydaş analizi ve yönetimi: Paydaş tanımlama, beklentileri yönetme ve çatışma çözümü.
– Toplantı yönetimi: Toplantı planlama, yürütme ve takip süreçleri.

– Risk tanımlama ve değerlendirme: Risk türleri, risk matrisleri ve değerlendirme
teknikleri.
– Risk yanıt stratejileri: Riskten kaçınma, azaltma, transfer ve kabul etme.
– Sürekli izleme ve kontrol: Risk izleme araçları ve teknikleri.

– Kalite kontrol ve kalite güvence: Kalite standartları, kontrol noktaları ve güvence
süreçleri.
– Test yönetimi: Test planları, test türleri (birim, entegrasyon, sistem, kabul testleri).
– Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat: CI/CD süreçleri ve araçları.

– Metrik türleri ve ölçüm teknikleri: Yazılım metrikleri (hata yoğunluğu, kod
kapsamı vb.).
– Proje performans değerlendirme: KPI’lar ve başarı kriterleri.
– Sürekli iyileştirme süreçleri: Lean ve Kaizen prensipleri.

– Değişiklik kontrol süreci: Değişiklik talepleri, onay süreçleri ve dokümantasyon.
– İletişim ve onay süreçleri: Değişikliklerin paydaşlarla paylaşılması ve
onaylanması.
– Etkili değişiklik uygulamaları: Değişikliklerin entegrasyonu ve adaptasyonu

– Gereksinim toplama ve analizi: Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analiz edilmesi.
– Gereksinim dokümantasyonu: Gereksinim dokümanları oluşturma, UML ve diğer modelleme teknikleri.
– İzlenebilirlik ve gereksinim yönetimi araçları: Gereksinim izlenebilirlik matrisleri ve yönetim araçları.

– Proje bütçesi oluşturma: Maliyet tahminleri, bütçe planlama ve tahsis etme.
– Maliyet kontrolü ve izleme: Gerçekleşen maliyetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi.
– Finansal raporlama: Bütçe raporları ve mali performans değerlendirme.

– Çevik prensipler ve değerler: Agile Manifestosu ve temel ilkeleri.
– Scrum, Kanban ve diğer çevik çerçeveler: Scrum süreçleri, Kanban board kullanımı ve diğer çevik uygulamalar.
– Çevik takım çalışması ve uygulamaları: Çevik takımların oluşturulması, seremoniler ve araçlar.

– Dağıtık ekiplerin özellikleri: Farklı coğrafyalarda ve zaman dilimlerinde çalışan
ekiplerin özellikleri.
– İletişim ve koordinasyon: Uzaktan çalışma araçları, zaman yönetimi ve kültürel
farkındalık.
– Performans ve motivasyon yönetimi: Dağıtık ekiplerde performans değerlendirme, motivasyon ve takım uyumu sağlama.

Nasıl eğitim veriyoruz?

Canlı ve online derslerde hem diğer katılımcılarla hem de eğitmenle network kurabileceksiniz. Google Classroom hesabınızda ödevlere erişecek, eğitmeninizden geri bildirimler alabilecek ve sorular sorabileceksiniz.

icon_1

En İyi Eğitmenler

 • Güçlü şirketlerin güçlü yöneticileri
 • Sektörde bilinen saygın isimler
icon_2

7/24 Destek

 • Teedo ekibi her an yanınızda
 • Çözüm odaklı yaklaşım
icon_3

Canlı ve Online Dersler

 • Tamamen canlı dersler
 • Kapalı WhatsApp grupları
icon_4

Network Edinme

 • Kapalı WhatsApp grupları
 • Eğitmenden geri bildirim
 • Diğer katılımcılarla network
Teedo
Sertifikası

Kişiselleştirilmiş Teedo sertifikanızla almış olduğunuz eğitimi başarıyla tamamladığınızı ve spesifik bir konuda uzmanlaştığınızı herkese kolayca ispat edebilir ve doğrulatabilirsiniz.

Akreditasyonlar
cpd-280x220
The CPD Certification

Teedo, uluslararası alanda kabul gören bağımsız İngiliz Eğitim Akreditasyon Kurumu The CPD Certification Service üyesidir.

iiba-logo
IIBA

Teedo, Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından akredite edilmiş bir eğitim platformudur.

hrci-logo
HRCI

Teedo, HR Certification Institute® akreditasyonu için hazırlıklara başladı. Tahmini başlangıcı Nisan 2025.

pmi-logo1
PMI

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) akreditasyonu için tüm girişimler yapıldı, ilgili kursun planlanması bekleniyor.

Referanslar

website_back

Kariyerinize artı değer katmak için bugün harekete geçin